Аймақты таңдаңыз
Қазақша
Русский
Тіркелу Кіру
Басты Мұғалімге көмек Педагогика және оқытудың әдістемесі

Бұл курс педагогтардың тұлғалық, педагогикалық және кәсіби құзыреттілігін дамытуға және жетілдіруге ықпал етеді. Олардың кәсіби дағдыларын, пәндік біліктерін қалыптастыру, оқыту мен оқытудың тиімділігін арттыру үшін білім берудегі педагогика негіздері мен қазіргі заманғы әдістемелерді білу қажет.

10998
1-дәріс. Педагогиканың негіздері. 1-бөлім 0

 

Глоссарий

Педагогика – адамды тәрбиелеу, оқыту, дамыту процестерінің мәнін анықтайтын, олардың іс-қимылдарын нақты мақсаттарға сәйкес бағыттауға мүмкіндік беретін білім жиынтығы. Адамды оқыту және тәрбиелеу заңдары туралы ғылым, аға буынның өскелең ұрпаққа әлеуметтік тәжірибесін сәтті түрде беру заңдылықтарын зерттейді. Педагогика кең мағынада табиғи және әлеуметтік ортаның сыртқы әсерлерінің ықпалы.

Педагог – тек білімін ғана беретін мамандық емес, сонымен қатар адамның адам ретінде бекітілуіне, тұлғаны қалыптастырудағы жоғары міндеті де болып табылады.

Заманауи оқытушы – мектептегі білім беруінің негізгі тұлғасы, білім беру қызметінің менеджері.

Тәрбие – тұлғаны дамытуға бағытталған, білім алушының әлеуметтік-мәдени, қоғамда қалыптасқан жалпы ережелер мен мінез-құлықтың адамның қызығушылында, отбасында, қоғам мен мемлекеттің рухани-өнегелік құндылықтары мен өзін-өзі анықтауға жағдай жасау қызметі.

Білім беру – қоғамдық маңызы бар, адамның, отбасының, қоғам мен мемлекеттің қызығушылығымен іске асатын оқыту мен тәрбиелеуде мақсатты түрдегі бірыңғай процесс, сондай-ақ адамның интеллектуалды, рухани-өнегелік, шығармашылық, физикалық және (немесе) кәсіби дамуының, оны білім алу мен қажеттіліктері, мүдделерін қанағаттандыру мақсатында алынатын білімнің, дағдының, шеберліктің, құндылықты ұстанымдардың белгілі бір көлем мен күрделіліктің іс-әрекеті және құзыреттерінің жиынтығы.

Біліктілік – белгілі бір кәсіби қызметтің түрін орындауға дайындықты сипаттайтын білім, білік, дағды және құзіреттілік деңгейі.

Жалпы білім беру – жеке тұлғаны дамытуға және негізгі жалпы білім беру бағдарламаларын меңгеру барысында білім, білік, дағды алуға, қоғамда адам өмірі үшін қажет құзіретті қалыптастыруға, кәсіпті саналы түрде таңдауға және кәсіби білім алуға бағытталған білім берудің бір түрі.

Кәсіби білім беру – білім алушылардың негізгі кәсіптік білім беру бағдарламасын, білімін, біліктілігін, дағдыларын меңгеру барысында белгілі бір салада кәсіби қызметті жүргізуге немесе негізгі кәсіпті немесе мамандықты орындауға мүмкіндік беретін белгілі бір деңгей мен көлем құзерттілігін қалыптастыратын білім берудің бір түрі.

Кәсіптік оқыту – білім алушылардың белгілі бір еңбектік, қызметтік қызметтерді атқару үшін (еңбектік, қызметтік қызметтердің, мамандықтардың түрлерін анықтау) білімін, біліктілігін, дағдыларын меңгеруге, құзіреттілігін қалыптастыруға бағытталған білім берудің бір түрі.

Қосымша білім беру – адамның зияткерлік, рухани-адамгершілік, дене бітімі және (немесе) кәсіби жетілдірудегі білім беру қажеттіліктерін жан-жақты қанағаттандыруға бағытталған және білім деңгейін арттырумен сүйемелденетін білім берудің бір түрі.

Білім беру деңгейі – талаптардың бірыңғай жиынтығымен айқындалатын білім берудің аяқталған циклі.

Назар аударыңыз! Бейнені көру үшін Сіз тіркелген пайдаланушы және тиісті құқықтарға ие болуыңыз керек.
2-дәріс. Педагогиканың негіздері. 2-бөлім 0

Глоссарий

Педагогикалық процесс – арнайы ұйымдастырылған жағдайда, белгілі бір уақытта, белгілі бір тәртіпте, арнайы ережелер мен бағдарламалар бойынша білім беру мен тәрбиелеудің мақсатын іске асыратын мұғалім мен оқушылардың өзара іс-қимылы.

Қағида – басты идея, талап, педагогикалық құбылыстар мен процестер арасындағы олардың дамуын сипаттайтын байланыс.

Педагогикалық қызмет – педагогикалық процесте тәрбиеленушіні тәрбиелеу, оқыту, тұлға ретінде дамыту үшін жағымды жағдай тудыру және еркін, шығармашылық өзін-өзі көрсету мүмкіндіктерін таңдауға бағытталған кәсіби қызмет.

Назар аударыңыз! Бейнені көру үшін Сіз тіркелген пайдаланушы және тиісті құқықтарға ие болуыңыз керек.
3-дәріс. Оқыту әдістері. 1-бөлім 0

Глоссарий

Оқыту әдісі – күрделі, көп өлшемді, көп қатерлі білім.

Әдіс – берілген мақсат пен оқытушы, оқушылардың бірлескен іс-әрекетінің түпкі нәтижесі арасындағы байланысты оқу үрдісінің орталығы.

Әдістің негізгі функциясы – белгілі бір объектіні тану және тәжірибелік түрлендіру процесін ұйымдастыру және реттеу.

Оқыту әдістері – көп өлшемді құбылыстар және кейде ол тек педагог қызметіне немесе оқушылардың қызметіне жатқызылады.

Назар аударыңыз! Бейнені көру үшін Сіз тіркелген пайдаланушы және тиісті құқықтарға ие болуыңыз керек.
4-дәріс. Оқыту әдістері. 2-бөлім 0

Глоссарий

Куратор – мұғалімнің және оқушының өзара қарым-қатынасына көп көңіл бөледі. Мұғалімдер мен оқушылар ынтымақтастықта білім алады. Оқушы мұғалімнің бағытын басшылыққа ала отырып, еркін тәжірибелік оқыту мен зерттеуді оқиды және тәуелсіздікке жәрдемдесуге бағытталған.

«Жеке тұлға» моделінің стилінде жұмыс істейтін мұғалімдер студенттерге ақпаратты қалай алуға және оны түсінуге болатынын көрсете отырып, үлгі береді.

Делегатор/Орындаушы – мұғалімдер сұрақтарға жауап бере отырып және қажеттілігіне қарай олардың прогресін қарастырып, оқушылар үшін «ресурс» ретінде әрекет етеді.

Құндылықты бағдарлау әдісі – білім алушыларға құндылықтарды сіңіру, оларды әлеуметтік және мәдени дәстүрлермен, ережелермен таныстыру үшін қызмет етеді.

Кейс-стади әдісі (немесе нақты жағдайларды талдау әдісі) –оқушылардың білім және қызмет саласында орын алуы мүмкін жағдайларды зерттеуге және талдауға негізделеді.

Коучинг (біз үшін қарапайым түрде – тәлімгерлік) педагогтардың немесе оқушылардың тәжірибелері жеке немесе ұжымдық басқаруын, олардың жеке дамуына бейімделуін және зерттелетін тақырып бойынша білім мен дағдыларды меңгеруін білдіреді.

Рөлдік ойындар әдісі – тақырыпты немесе затты талдау шеңберінде құрылған ойын міндеттеріне жауап беретін жағдайда оқушылардың белгіленген рөлдерді орындауы.

Іскерлік ойын әдісі – зерттелетін тақырып немесе пәнге қатысты барлық мүмкін жағдайларды немесе іс-әрекет тараптарының ерекшеліктерін модельдеуден тұрады.

Рефлексия әдісі – оқушылардың материалды жеке ұғынуына қажетті жағдай жасауға және олардың қарастырылып отырған материалға қатысты белсенді зерттеу позициясына кіру қабілетін қалыптастыруға жол береді.

Ротация әдісі – білім алушыларға сабақ немесе сабақ барысында жан-жақты тәжірибе алу үшін әртүрлі рөлдерді бекіту болып табылады.

Миға шабуыл әдісі – шағын топтарда жалпы жұмыс жасауды көздейді, оның басты мақсаты берілген проблеманы немесе тапсырманы шешу болып табылады.

Көшбасшы-жетекші әдісі – оқушылардың жаңа қызметке тез бейімделуіне және коммуникативтік дағдыларды үйретуге негізделген.

Ұшқыш әдісі – қазіргі уақытта өзекті мәселелерді зерделенетін тақырыптар мен мәселелерге қатысты ақпараттар мен пікірлер алмасу арқылы шешіледі.

Назар аударыңыз! Бейнені көру үшін Сіз тіркелген пайдаланушы және тиісті құқықтарға ие болуыңыз керек.
5-дәріс. Дидактикалық түсініктер: оқыту қағидалары мен тәсілдері 0

Глоссарий

Кітаппен жұмыс істеу тәсілдеріне дауыстап оқу, мәтіннің жоспарын құру, оқылған материал бойынша кестені толтыру, оқылған материал бойынша логикалық сызбаны құру, конспектілеу, дәйексөздерді таңдау жатады.

Ғылымилық қағида – барлық хабарланатын оқу мәліметтері заманауи ғылымға сәйкес болуы керек.

Жүйелілік қағидада – білім алушыларға хабарланатын барлық ғылым белгілі бір педагогикалық негізделген жүйеде меңгеріледі.

Көрнекілік қағидасы – негіз қалаушы ретінде қолжетімділік қағидасымен қатар қарастырылады.

Тәжірибе мен теорияның байланыс қағидасы – оқытудың тәжірибесі мен теориясы білім мен біліктілікті алу жүйесінде ажырағысыз және біртұтас ретінде қарастырылады.

Қолжетімділік қағидасы – оқыту оқушылардың жасына, қабілетіне және даму деңгейіне қарай және жас шамасына қарай қолжетімді болуы тиіс.

Білім беріктігі қағидасы – білім алушылардың алған білімдері мықты болуы керек, яғни есте сақтаудың жоғары дәрежесіне ие болуы тиіс.

Оқытудың сенімділік қағидасы – теориялық тұрғыдан оқыту міндеттерін шешуде сенімділік мектеп бітірушінің өмірге және шығармашылыққа, ынталы, жоғары ғылыми, идеялық деңгейде және жеткілікті тәжірибелік дайындықпен өз қызметтерін қоғамның мүшесі ретінде орындау мүмкіндігі қарастырылады.

Жалғастырушылық қағидасы жасалған даму кезеңдеріне негізделе отырып, оқытуда сенімді түрде ілгері жылжуды көздейді.

Тұлғалық амал қағидасы оқу-тәрбие жұмысында оқу қызметінің және баланың жеке тұлғасының неғұрлым күшті сапасына сүйенуді көздейді.

Жас ерекшелік және дидактикалық регрессия қағидасы –бастауыш оқыту процесінде баланың даму мәнін (ойын, мүсіндеу, сурет салу, құрастыру, қоршаған ортамен танысу) толық іске асырмаған мектепке дейінгі қызмет түрлеріне қалай оралатыны немесе білім беру міндеттерін шешу барысында оқушы оқытудың осы кезеңінде өзекті емес әдістерді пайдаланады.

Іс-әрекеттік тәсіл қағидасы – баланың жоғары психикалық функциялары (қабылдау, сөйлеу және қарым-қатынас, ойлау, есте сақтау, эмоциялар, мотивация), табысты дамитын пәндік-практикалық іс-әрекет тәуекел тобындағы балалармен жұмыс жасауда түзету-өтеу педагогикалық құралы болып табылады.

Назар аударыңыз! Бейнені көру үшін Сіз тіркелген пайдаланушы және тиісті құқықтарға ие болуыңыз керек.
6-дәріс. Педагогикалық техника. 1-бөлім 0

Глоссарий

Кәсіптік құзыреттілік – мұғалімнің педагогикалық шеберлігінің элементі ретінде педагогикалық техника, педагогикалық қызметтің кәсібилігі мен жетістігін айқындайды.

Педагогикалық техника – білім, дағды, біліктілік кешені және мұғалім қызметінің ішкі мазмұнының үйлесімді бірлігі мен оның сыртқы көрінісіне әсер ететін тәсілдердің жиынтығы.

Технология – әдіс, тәсіл, құрал сияқты ұғымдарды біріктіріп, педагогтің мақсатты әрекетін, яғни білім мен білігін қалыптастырып, жеке кәсіби тұлғалық қасиеттерін көрсетеді.

Назар аударыңыз! Бейнені көру үшін Сіз тіркелген пайдаланушы және тиісті құқықтарға ие болуыңыз керек.
7-дәріс. Педагогикалық техника. 2-бөлім 0

Глоссарий

Педагогикалық техниканың бірінші тобына өз денесін игере алу, эмоциясы мен көңіл күйін басқару, әлеуметтік-перцептивтік қабілеттілік, сөйлеу техникасы жатады.

Педагогикалық техниканың екінші тобына дидактикалық, ұйымдастырушылық, құрылымдық, коммуникативті біліктілік, талаптарды ұсынудағы технологиялық тәсілдері, педагогикалық тілдесуді меңгеру, ұжымды шығармашылық жұмыстарды ұйымдастырулар жатады.

Жеке педагогикалық техника оқытушының жасына, жынысына, темпераментіне, мінезіне, денсаулығының жағдайына және анатомиялық-физиологиялық ерекшеліктеріне байланысты.

Педагогикалық техника принциптеріне (Гин А. бойынша) таңдау еркіндігі, ашықтық еркіндігі, қызмет еркіндігі, кері байланыс еркіндігі, мінсіздік еркіндігі жатады.

Педагогикалық техника тәсілдеріне басқару, дидактика, мұғалімнің еңбегін ұйымдастыру (мұғалім картотекасы, жоспарлау, сабақ құрылымы) жатады.

Назар аударыңыз! Бейнені көру үшін Сіз тіркелген пайдаланушы және тиісті құқықтарға ие болуыңыз керек.
8-дәріс. Педагогикалық ғылымның әдіснамасы. 1-бөлім 0

Глоссарий

Әдістеме – ғылыми зерттеудің жетекші қағидаттары, құралдар мен ғылыми талдау талаптарын ғылыми зерттеу үшін нақты құралдар мен сайманның жұмысын атқаратын теориялық білім жүйесі.

Ғылым әдістемесі – әдістемелік және әдіснамалық қағидалар мен тәсілдердің, ғылыми білімнің қалыптасу формалары мен операциялары.

Білім беру әдістемесі – бұл білім беру философиясы, оның идеологиясы (мысалы, гуманизм идеологиясы), гносеология, яғни таным теориясы.

Педагогика әдістемесі – педагогикалық теорияның құрылымы мен негізгі білім туралы, педагогикалық процестің зерттеу амалдары, білім алу тәсілдерінің даму үстіндегі қоғамның шынайы әрдайым өзгеретінін бейнелейтін жүйесі.

Дидактика әдіснамасы – дидактикалық процестің өзгеруі мен оның ғылыми танымының формасы мен тәсілдері, қағидаларының құрылымы туралы ілім.

Назар аударыңыз! Бейнені көру үшін Сіз тіркелген пайдаланушы және тиісті құқықтарға ие болуыңыз керек.
9-дәріс. Педагогикалық ғылымның әдіснамасы. 2-бөлім 0

Глоссарий

Педагогикалық мәдениет – педагог тұлғасының, оның педагогикалық іс-әрекет тәсілдері мен оны басшылыққа алатын құндылықтарының мәні.

Педагогикалық мәдениеттің аспектілеріне ересектер мен балалардың қарым-қатынас саласы, педагогикалық білім саласы, кәсіби білім аясы, әрбір педагогтің тұлғалық мінездемесі жатады.

Әдіснаманың құрылымдарына ғылыми іздеудің технологиялары мен әдістерін ұйымдастыру, ғылыми зерттеудің аяқталған нәтижелілігі мен сапасының критерийі, ғылыми білім жүйесінде ғылымның нақты орнын анықтау, зерттеу мәселелерінің тәсілдері, гипотезаларды тұжырымдау мен расталған нәтижелерді анықтау, нақты ғылыми жұмыстар мен әдіснамалық қағидалар бойынша бағдарлану, зерттеушілік концепцияларды әзірлеу, этнопедагогикада логиканы ғылыми білім ретінде қалыптасуын зерттеу жатады.

Әдіснамалық білім – бұл білім беру процестерін философиялық пайымдауда және педагогикалық қызметке концептуалды қарым-қатынасты қалыптастыруға көмектесетін білім.

Педагогикалық ғылымның әдіснамасы – бұл теориялық және тәжірибелік қызметті ұйымдастыру және құру қағидалары мен тәсілдерінің жүйесі.

Назар аударыңыз! Бейнені көру үшін Сіз тіркелген пайдаланушы және тиісті құқықтарға ие болуыңыз керек.
10-дәріс. Оқу мен оқыту. 1-бөлім 0

Глоссарий

Білім беру – бұл мұғалімнің (оқытушының) білім алушыларға ақпарат беру, олардың оқу-танымдық қызметін ұйымдастыру, танымдық қызығушылығын, дербестігін, шығармашылығын және оқу жетістіктерін бағалауды ынталандыру бойынша қызметі.

Оқу – бұл алған білімдерін, біліктерін және дағдыларын игеру, бекіту және қолдану; мәдени құндылықтар мен адами тәжірибенің тұлғалық мәні мен әлеуметтік маңыздылығын түсіну бойынша қызметі.

Оқыту – білім алушылар мен тәрбиеленушілердің білім, білік, дағдылар мен құзыреттілікті игеру, қабілеттілікті дамыту, күнделікті өмірде білімді қолдану тәжірибесін алу және өмір бойы білім алу уәждемесін қалыптастыру бойынша қызметін ұйымдастырудың мақсатты процесі.

Педагогикалық процесс құрылымында оқыту үрдісін басқару кезеңдеріне жоспарлау, ұйымдастыру, реттеу (немесе ынталандыру), бақылау, бағалау, нәтижелерді талдау жатады.

Педагог оқыту процесінің табысты өтуі үшін қажетті жағдайларға белгіленген мақсаттарды байланыстыра отырып, мазмұнын анықтайды, оқытуды ұйымдастырудың әртүрлі нысандарын қолданады, оқушылардың игілігіне айналатын мазмұнда түрлі әдістерді қолдану кіреді.

Назар аударыңыз! Бейнені көру үшін Сіз тіркелген пайдаланушы және тиісті құқықтарға ие болуыңыз керек.
11-дәріс. Оқу мен оқыту. 2-бөлім 0

 Глоссарий

Оқу қызметі – игеру, бекіту және қолдану, игерген білім, білік және дағдылар қызметі болып табылады.

 

Педагогикадағы оқудың мақсаты – қоршаған орта туралы ақпаратты тану, жинау және өңдеу танымы.

Оқу – жаттығуды іске асыруда адамның қойылған мақсаттар мен қоғамдық тәжірибеге байланысты өз іс-әрекеттерін үйлестіру мүмкіндіктеріне негізделеді.

Сыртқы оқу іс-әрекеттеріне пәндік іс-әрекеттер, перцептивті әрекеттер, символдық әрекеттер жатады.

Ішкі оқу іс-әрекеттеріне мнемикалық әрекеттер, имердженттік әрекеттер, зияткерлік әрекеттер жатады.

 

 

 

 

 

  

 

Назар аударыңыз! Бейнені көру үшін Сіз тіркелген пайдаланушы және тиісті құқықтарға ие болуыңыз керек.